Sta jij je mannetje in de kraamzorg?

Professionals in de zorg waar je op kunt bouwen.

Alle tekst en afbeeldingen op de website van Kraamzorg de Waarden zijn, tenzij anders vermeld, eigendom van Kraamzorg de Waarden. Verspreiding aan derden mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van Kraamzorg de Waarden.

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. Het is evenwel niet geheel uitgesloten dat de informatie onjuistheden of onvolkomenheden bevat. Kraamzorg de Waarden kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit het gebruik van onjuiste of onvolkomen informatie op deze website. Aan de informatie op deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.