Kraamzorg op Maat, biedt kansen voor kraamverzorgenden. Op dit moment bepaalt het Landelijk Indicatie Protocol hoeveel uren zorg er in een gezin gegeven worden.

Maar in de praktijk blijkt dat met dit protocol juist mensen die de zorg het hardst nodig hebben het minst aantal uren zorg krijgen en mensen die de zorg wat minder hard nodig hebben, meer uren toebedeeld krijgen.

Ontwerp zonder titel▲ Kraamzorg op Maat geeft betere verdeling kraamzorg uren

Er is dus behoefte aan verandering. In opdracht van het ministerie is door een aantal kraamzorg bureaus onderzoek gedaan naar Kraamzorg op Maat. Kraamzorg de Waarden heeft aan dit onderzoek meegedaan. De uitkomsten van het onderzoek zullen in toekomst zorgen voor nieuwe ontwikkelingen in de kraamzorg. 

Wat is Kraamzorg op Maat?

Kraamzorg op Maat bestaat uit een aantal pakketten: Voorbeeld pakketten zijn:

  • een lage belastbaarheid van de kraamvrouw
  • een sectio
  • slechte start van het kind

Uit het onderzoek blijkt dat het werken met KoM een positieve uitwerking heeft op de gezondheid van cliënten. Cliënten die weinig (gezondheids)problemen hadden, kregen nu minder uren kraamzorg en cliënten waar wel (gezondheids) problemen waren, en dus extra zorg goed konden gebruiken, kregen meer uren. Deze uitkomst van dit onderzoek maakt dat de kraamzorg zich verder zal ontwikkelen. Er zal verder worden onderzocht of en op welke manier de resultaten van het onderzoek naar KoM kunnen worden ingezet. De kraamzorg is dus volop in ontwikkeling!

Kraamzorg op Maat biedt meer zorg na sectio▲ Kraamzorg op Maat biedt meer zorg na sectio

Kansen voor kraamverzorgenden

Het werken met Kraamzorg op Maat biedt kansen voor kraamverzorgenden. Door het werken met verschillende kraamzorg pakketten kan je je als kraamverzorgende specialiseren in een bepaalt aandachtsgebied.

Stel je bent een kraamverzorgende met als specialisme ‘’zorg na sectio’’. Jij kunt dan in gezinnen ingezet worden waar het kindje via een sectio is geboren. Mogelijk ontstaan er in de toekomst kraamzorg vacatures  in de vorm van bijvoorbeeld ‘’kraamverzorgende met als specialisme psychische ondersteuning” of “kraamverzorgende met als specialisme zorg na sectio”.

Wil je liever ‘’gewoon’’ kraamzorg blijven geven zoals je nu doet?

Dat kan ook. Specialiseren is een kans voor diegenen die dat willen, maar het hoeft natuurlijk niet. Er zullen altijd gezinnen zijn waar geen speciale zorg nodig is, maar waar jij wel de belangrijke basiszorg kan bieden. Door de mogelijkheid tot specialisatie is er meer ruimte om aan iedere kraamverzorgende het soort gezinnen aan te bieden waar zij enthousiast van wordt en waarin zij zichzelf kan ontwikkelen. Ook op het gebied van salarisinschaling ontstaan er door het werken met een specialisatie wellicht op termijn meer mogelijkheden.

De toekomst

De kraamzorg is dus volop in ontwikkeling. Wij houden deze nieuwe ontwikkelingen voor je in de gaten en informeren je zodra er nieuws is.